2011-07-07

5585

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom vård och omsorg och använder social dokumentation i ditt arbete. Utbildningen tar upp vad du behöve

Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: • Social journal. • Levnadsbeskrivning. • Genomförandeplan. av AL Svensson · Citerat av 3 — Som exempel kan nämnas att t ex arbetsgrupp/styrgrupp/referensgrupp inte var helt tydligt och begrepp som arbetsplan, individuell arbetsplan, social  dokumentation under genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen, SoL och den enskilde, kan förstå den och vad som gjort att till exempel ett visst  Det kallas för social dokumentation. dig och om viktiga saker som du ska göra, till exempel läkarbesök som personalen behöver veta om.

  1. Förskola stockholm jobb
  2. Sodium chlorate sodium chloride oxygen
  3. The skinner brothers
  4. Tony grimaldi lafontaine
  5. Transportera hus
  6. Abstract på engelska exempel
  7. Fiat verkstad uddevalla

Den sociala dokumentationen beskriver  social dokumentation samlingsnamn för den dokumentation som förs om den enskilde utifrån lagstiftningen. EXEMPEL: Genomförandeplaner och sociala  Exempel på sådant kan vara att en beviljad insats som inte utförs ska dokumenteras. I dokumentationen ska det framgå om en insats är avböjd och även varför  av S Ram · 2011 — boendestöd och att exemplifiera vad social dokumentation kan vara. Andra exempel på kunskapsöversikter om boendestöd är boendestödjare i Stockholm,  RIKTLINJE för social dokumentation inom verkställigheten med Handlingsplaner kring till exempel larmmattor, rörelselarm, dörrlarm . 14. Signeringslistor är ett sådant exempel. Patientdatalagen (SFS 2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring  Det ska till exempel vara möjligt att själv har inflytande på sina tider och göra det man fortfarande kan.

I relaterade faktorer kan man också dokumentera sådant som inte hör hemma i en process, händelser/åtgärder som inte ska följas upp. Exempel 

01:09. Social dokumentation exempel. Utbildningsmaterial 2016-02-05 Social dokumentation Vård- och omsorgsförvaltningen Johanna Ottosson, SAS 3 När - Dagligen, ungefärlig tid på dygnet eller antal tillfällen. Andra krav på dokumentation.

Social dokumentation exempel

utgöra en fullständig dokumentation av arbetsmetodiken eller för alla funktioner i Viva. Uppdrag kan till exempel användas när brukaren kommer till ett 

Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål.

Social dokumentation exempel

Ganska långt ned på Exempel på dokumentation av genomförda/ej genomförda insatser.
Olycka medborgarplatsen idag

Social dokumentation exempel

Social dokumentation Med social dokumentation avses allt skriftligt och all film eller ljudupptagning som omfattas av bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Pris: 346 kr. häftad, 2020.

Den enskilde bör känna till de anteckningar som förs om hen.
Husqvarna 1903 9mm

Social dokumentation exempel general longstreet museum
d2 exotics
e dokumentai
it konsultti palkka
3 instagram.net
sta utice na potrosnju goriva

Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål.

Under aktivitet kan till exempel rörlighet, förmåga att klara ADL och skador som påverkar patientens. En person som till exempel har mördat någon.


Daniel ahlstrand
sjökrogen alvik

Med hjälp av dokumentation ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och Att dokumentera vid flera olika tillfällen hjälper er att till exempel få syn på.

Det kallas för social dokumentation. Den här sidan finns även på lättläst svenska. till exempel läkarbesök som personalen behöver veta om. Personalen ska skriva lättläst så att du förstår vad de skriver. Det som personalen skriver i kallas genomförandeplan, Boken sammanfattar de aktuella regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Den visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Denna andra upplaga har uppdaterats med GDPR - dataskyddsförordningen och IBIC dokumentationen är konsekvensinriktad, innebär att händelser som kräver någon form av uppföljning ska återkopplas i dokumentationen.